Thông báo chương trình học bổng của Chính phủ Singapore

Được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ về việc thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ luật cho Việt Nam tại trường Đại học tổng hợp Singapore năm 2010 theo chương trình hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo cụ thể như sau

1. Hình thức đào tạo: Đào tạo thạc sĩ luật theo hình thức hoàn thành các chứng chỉ môn học (coursework) hoặc đào tạo theo hình thức hoàn thành luận văn (research).

2. Đối tượng dự tuyển: tốt nghiệp đại học luật loại khá trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL 600 (CBT 250, iBT 100) hoặc IELTS 6.5 đối với chương trình research, hoặc chứng chỉ TOEFL 580 (CBT 237, iBT 92) hoặc IELTS 6.0 đối với chương trình coursework.

3. Thời gian đăng ký: Chương trình Coursework từ ngày 01/10 đến ngày 01/12/2009; Chương trình research từ  ngày 01/10 đến ngày 15/11/2009.

4. Thời gian và hình thức học: Học tập trung (01 năm) hoặc học không tập trung (03 năm).

5. Về kinh phí: Ứng viên trúng tuyển sẽ được phía Singapore hỗ trợ hoàn toàn học phí, chỗ ăn ở, tiền trợ cấp hàng tháng; phía Việt Nam chịu chi phí vé máy bay đi về và các khoản chi phí khác.

Căn cứ Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng và những yêu cầu của chương trình nêu trên, nếu đơn vị có người đủ tiêu chuẩn, đề nghị gửi công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 28/10/2009 để Vụ tổng hợp trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn giới thiệu coi như đơn vị không có nhu cầu.

Lưu ý: Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ; Điện thoại: 0438231144, Email: nhungnt@moj.gov.vn.