Thông báo về Chương trình học bổng mời các nhà lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản

Căn cứ Thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về Chương trình học bổng mời các nhà lãnh đạo trẻ (khoá đào tạo luật pháp), được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo cụ thể về điều kiện, đối tượng, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển chương trình đào tạo thạc sỹ luật như sau:

1.      Giới thiệu khoá học:

Thời gian đào tạo là 01 năm, khoá học được tổ chức trong năm 2010 tại Đại học Kyushu, mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng là 258.000 yên/tháng.

2.      Điều kiện dự tuyển:

- Đã có Bằng Cử nhân luật,

- Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực pháp lý,

- Tuổi dưới 40 (tính đến ngày 01 tháng 10 năm 2010),

- Trình độ tiếng Anh: TOELF đạt 550 điểm trở lên.

Nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu 01 cán bộ dự tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2009. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144 hoặc 0932 776 667.