Thông báo về việc chọn, cử cán bộ đi học thạc sỹ và tiến sỹ luật tại nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước (Đề án 165)

Được phép của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn chọn, cử cán bộ đi học sau đại học ở nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước (Đề án 165) đối với cơ quan Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

1.     Chỉ tiêu: Đào tạo tiến sỹ: 01 chỉ tiêu, đào tạo thạc sỹ: 03 chỉ tiêu.

2.     Tiêu chuẩn:

-         Là đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú,

-         Là cán bộ lãnh đạo hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng trở lên,

-         Tuổi dưới 35 đối với cán bộ được cử đi đào tạo thạc sỹ và dưới 40 đối với cán bộ được cử đi đào tạo tiến sỹ,

-         Kinh nghiệm công tác ít nhất là 02 năm,

-         Tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên,

-         Đối với cán bộ dự tuyển đào tạo tiến sỹ phải có bằng thạc sỹ,

-         Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc) đạt trình độ B trở lên.

3.     Kinh phí đào tạo: Do Đề án 165 chi trả theo quy định hiện hành.

Nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu cán bộ dự tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2009 để trình Bộ trưởng quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144 hoặc 0932 776 667.