Thông báo về việc gia hạn Chương trình học bổng phát triển Nhật Bản (JDS)

Ngày 28 tháng 8 năm 2009, Vụ Tổ chức cán bộ đã có Thông báo về chọn, cử công chức dự thi Chương trình học bổng phát triển của Nhật Bản (JDS). Trong Chương trình học bổng, Bộ Tư pháp được xác định là cơ quan ưu tiên và dự kiến sẽ được cấp 03 học bổng đào tạo thạc sỹ luật. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tư pháp mới chỉ có 02 ứng viên tham gia dự thi. Vì vậy, Chương trình học bổng đã gia hạn đăng ký dự thi đối với công chức cơ quan Bộ Tư pháp đến ngày 23 tháng 9 năm 2009.

Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo thời gian gia hạn đăng ký học bổng nói trên đến các đơn vị. Nếu đơn vị có nhu cầu cử công chức tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu công chức dự thi về Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2009 để trình Bộ trưởng quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144 hoặc 0932 776 667.


File đính kèm