Thông báo về việc mở lớp tiếng Anh giao tiếp quốc tế cho cán bộ lãnh đạo cấp Vụ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BTP ngày 23 tháng 11 năm 2009), được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Language Link tổ chức 01 lớp tiếng Anh giao tiếp quốc tế tại Bộ Tư pháp. Cụ thể như sau:

            1. Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo từ cấp Vụ trở lên.

2.     Nội dung: Luyện kỹ năng nghe, nói và giao tiếp bằng tiếng Anh. Chương trình đào tạo cụ thể sẽ được thiết kế phù hợp với trình độ của người học.

3.     Giảng viên: Giảng viên người Anh hiện đang giảng dạy tại Trung tâm Language Link.

4.     Tài liệu học tập: Do Trung tâm cung cấp theo Chương trình.

5.     Thời gian: 02 buổi/tuần (ngoài giờ hành chính), 90 phút/buổi (5-10 phút nghỉ giữa giờ), thời gian khoá học là 03 tháng, dự kiến khai giảng vào đầu tháng 10 năm 2009. 

6.     Quy mô lớp: Từ 10-15 người.

Nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu tối đa 01 cán bộ dự tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2009. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144 hoặc 0932 776 667.