Giấy mời dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2009

Thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 24/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2009, trong các ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2009 tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn khu vực phía Bắc, cụ thể như sau:

1. Nội dung Hội nghị:

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng, trong đó tập trung vào một số chuyên đề sau:

- Giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp;

- Nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ;

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ lễ tân và quan hệ công chúng trong hoạt động văn phòng;

- Kinh nghiệm một số nước Đông Nam Á về công tác văn phòng.

2. Thành phần dự Hội nghị

- Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, cán bộ làm công tác hành chính, tổng hợp của các đơn vị thuộc Bộ và một số chuyên viên các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ;

- Chánh Văn phòng và 01 cán bộ làm công tác hành chính, tổng hợp của các Sở Tư pháp;

- Đại diện Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính của Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị:

- Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 8h00, ngày 11/9/2009. 

- Địa điểm: cụm khách sạn Hải Âu, khu II, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

 Đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp và các đồng chí Trưởng thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử và tạo điều kiện để đồng chí Chánh Văn phòng và 01 cán bộ làm công tác hành chính, tổng hợp của Sở Tư pháp và đồng chí đại diện Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính của Thi hành án dân sự cấp tỉnh tham dự Hội nghị đầy đủ. Công văn cử cán bộ tham dự Hội nghị gửi về Văn phòng Bộ (Phòng Lễ Tân - Quan hệ công chúng) trước ngày 8/9/2009.

* Một số vấn đề cần lưu ý:

- Chế độ tài chính của đại biểu thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Ban Tổ chức Hội nghị đón tiếp đại biểu từ 15 giờ ngày 10/09/2009 tại địa điểm tổ chức Hội nghị nêu trên.

- Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Đồng chí Lê Thu Anh,Chuyên viên Phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn phòng Bộ Tư pháp, điện thoại: 04.38489280/ 0982282866).


File đính kèm