Đảng bộ Bộ Tư pháp tham gia Hội diễn văn nghệ Khối các cơ quan Trung ương năm 2009

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Đảng bộ Bộ Tư pháp tham gia một số tiết mục tại Hội diễn văn nghệ Khối các cơ quan Trung ương năm 2009 do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

- Địa điểm: Nhà hát Chèo Kim Mã (số 1 Giang Văn Minh).
- Thời gian: 9h00 Thứ tư, ngày 26/8/2009.
Để Hội diễn thành công tốt đẹp, trân trọng kính mời toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp đến tham dự và cổ vũ cho Hội diễn.