Giấy mời Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho luật sư tại Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 297/QĐ-BTP ngày 23/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2009, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 07/8 đến ngày 09/8/2009.

Địa điểm: Hội trường Nhà E2, Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Bộ Tư pháp trân trọng kính mời ông/bà đến tham dự.

Đề nghị đăng ký tham dự với Ban Tổ chức theo số điện thoại 04.3843138

____________________________

Tài liệu tham khảo

Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho luật sư