Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Thi hành Quyết định số 1055/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hà Nội, Hội đồng kiểm tra thông báo về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Quý I và Quý II/2009 như sau:

1. Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hà Nội cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của các Đoàn luật sư các tỉnh Hà Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội, ( có danh sách kèm theo).

2. Thời gian tổ chức kiểm tra: vào các ngày 12/6 đến 15/6/2009;

3. Địa điểm kiểm tra: Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp; phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thí sinh đến làm thủ tục tham dự kiểm tra trước 15h00 ngày 12/6/2009, tại trụ sở Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, số 41 A, phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thàng phố Hà Nội. 

Khi đi thi kiểm tra hết tập sự, thí sinh phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân.

Hội đồng kiểm tra đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thông báo cho người tập sự hành nghề luật sư đã hết hạn tập sự của Đoàn mình tham dự kiểm tra đúng thời hạn. 


File đính kèm