Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Australia (ADS) năm học 2011

Căn cứ Thông báo Chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực Australia (ADS) năm học 2011, được sự đồng ý của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn chọn, cử công chức, viên chức đi học thạc sỹ, tiến sỹ luật đối với cơ quan Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

1.     Chỉ tiêu đào tạo:

Trong năm học 2011, Bộ Tư pháp được giao 05 chỉ tiêu. Tuy nhiên, tuỳ theo tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan, Chương trình học bổng sẽ xem xét, tăng chỉ tiêu đào tạo cho phù hợp.

2.     Tiêu chuẩn:

- Công chức, viên chức có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác sau khi được bổ nhiệm chính thức vào ngạch (tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2009).

-  Đối với học bổng bậc thạc sỹ: Có Bằng Cử nhân Luật hệ chính quy với điểm trung bình chung của toàn khoá học đạt từ 7,0 trở lên.

Đối với học bổng bậc tiến sỹ: (1) Có bằng Thạc sỹ đào tạo tại Việt Nam (không xem xét điểm trung bình chung) hoặc có bằng Thạc sỹ đào tạo ở nước ngoài với 75% các môn học đạt điểm Giỏi. (2) Có ít nhất 01 bài báo hoặc 01 công trình nghiên cứu khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia hoặc quốc tế.

-  Tuổi dưới 40.

-  Trình độ Tiếng Anh IELTS tối thiểu đạt 4.5.

Nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu tối đa 02 công chức, viên chức dự tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Năm ngày 04 tháng 6 năm 2009 để trình Bộ trưởng quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Điều phối viên Dự án ADS tại Bộ Tư pháp, điện thoại: 38231144 hoặc 0932776667.