Thông báo về việc chọn, cử công chức, viên chức đi học thạc sỹ luật tại Singapore

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Singapore, được phép của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn chọn, cử công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp đi học thạc sỹ luật tại Singapore, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

2. Tiêu chuẩn:

-  Tốt nghiệp Đại học Luật loại khá trở lên;

-  Chứng chỉ tiếng Anh TOELF đạt 600 hoặc IELTS học thuật đạt 6.5 (đối với chương trình đào tạo thạc sỹ research) hoặc đạt 6.0 (đối với chương trình đào tạo thạc sỹ coursework).

3. Thời gian và cơ sở đào tạo:

- Học tập trung: 01 năm; Học không tập trung: 03 năm.

- Cơ sở đào tạo: Khoa Luật Đại học Quốc gia Singapore.

Nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu 01 công chức dự tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2009 để trình Bộ trưởng quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144 hoặc 0932 776 667.


File đính kèm