Chương trình học bổng Chevening của Vương quốc Anh

Được sự đồng ý của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo chương trình học bổng Chevening của Vương quốc Anh tới các đơn vị thuộc Bộ như sau:

Chevening là chương trình học bổng hàng năm của Bộ Ngoại giao Anh dành cho bậc học sau đại học, trong đó có chuyên ngành Luật/Tư pháp hình sự. Thời gian đào tạo tối thiểu từ 3 tháng (khoá ngắn hạn) đến  01 năm (khoá học thạc sĩ).

- Đối tượng và điều kiện dự tuyển:+ Là công chức đã được bổ nhiệm chính thức vào ngạch; Tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi;Tuổi không quá 35; Thông thạo Tiếng Anh (điểm IELTS là 6.5 điểm hoặc TOELF 600 điểm).

- Hồ sơ : Đơn xin đi học của công chức (ghi rõ số điện thoại, địa chỉ, email để liên hệ khi cần thiết); Công văn giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị; Hồ sơ dự tuyển và hướng dẫn cụ thể xin tham khảo website: www.britishcouncil.org/vietnam;  www.uk-vietnam.org

Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu của chương trình học bổng nêu trên, nếu đơn vị có người đủ tiêu chuẩn, có nhu cầu cử đi đào tạo bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30 tháng 9 năm 2008  để tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.