Chương trình học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo chương trình học bổng “phát triển nguồn nhân lực” JDS của Chính phủ Nhật Bản tới các đơn vị cụ thể như sau:

Học bổng JDS là chương trình viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam với mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Đối tượng dự tuyển: Là công chức đã được bổ nhiệm chính thức vào ngạch, tuổi dưới 34, có bằng cử nhân luật loại khá, giỏi; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, có điểm TOEFL tối thiểu đạt 500 điểm.

- Hồ sơ dự tuyển

+ Đơn xin đi học của công chức (ghi rõ số điện thoại, địa chỉ, email để liên hệ).

+ Công văn giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị.

+ Hồ sơ theo yêu cầu của Chương trình (Vì số lượng hồ sơ dự tuyển học bổng do Đại sứ quán Nhật bản cấp có hạn, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ gửi Hồ sơ cho các công chức đăng ký ngay sau khi nhận được đơn và công văn giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị).

Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và yêu cầu của chương trình học bổng nêu trên, nếu đơn vị có người đủ tiêu chuẩn, có nhu cầu cử đi đào tạo bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu công chức dự tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 20 tháng 9 năm 2008 để tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét quyết định.


File đính kèm