Chương trình học bổng của Chính phủ Hàn quốc

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo đến các đơn vị chương trình học bổng của Chính phủ Hàn quốc, cụ thể như sau:

Năm 2008, Bộ Tư pháp Hàn quốc cấp 01 học bổng đào tạo sau đại học cho công chức của Bộ Tư pháp Việt Nam.

Điều kiện dự tuyển: Là công chức đã được bổ nhiệm chính thức vào ngạch; tuổi dưới 40 (tính đến 1/9/2008); có bằng cử nhân luật đối với dự tuyển thạc sĩ (điểm trung bình học tập đạt điểm khá trở lên); có bằng thạc sĩ luật đối với dự tuyển tiến sĩ (điểm trung bình của bậc học thạc sĩ đạt loại khá trở lên); trình độ tiếng Anh đạt 500 PBT hoặc 173 CBT hoặc 61 iBT hoặc 5.5 điểm IELTS; có sức khoẻ tốt, chưa từng nhận học bổng sau đại học của Chính phủ Hàn quốc trước đó, sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Lưu ý, ứng viên không phải qua kiểm tra trình độ tiếng Hàn.

Căn cứ Quy chế  chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng và thông báo nêu trên, nếu đơn vị có cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, có nhu cầu cử đi đào tạo, đề nghị gửi công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 5/6/2008 để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ quyết định.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Nhung, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ tại số máy 048231144, email: nhungnt@moj.gov.vn