Thông báo chương trình tiếng Anh pháp lý tại VSTC

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo chương trình cử công chức đi bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành tại VSTC (Trung tâm Đào tạo Việt Nam- Singapore) tới các đơn vị cụ thể như sau

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Trung tâm Đào tạo Việt Nam- Singapore (VSTC), do Học viện Quan hệ Quốc tế- Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Singapore- Bộ Ngoại giao Singapore đồng chủ quản, tổ chức khoá học “Legal Communication”.

+ Thời gian từ ngày 2 đến ngày 13 /6/2008

 + Địa điểm tại Trụ sở của VSTC tại Hà Nội (Tầng 4 toà nhà Pacific, 83 Lý Thường Kiệt Hà Nội)

+ Khoá học do giảng viên nước ngoài giảng dạy, không có phiên dịch. Học viên không phải đóng học phí.

+ Nội dung khoá học gồm những chủ đề như: tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết ); từ vựng trong văn bản pháp lý; Kỹ năng đọc các văn bản pháp lý chuyên biệt; Kỹ năng đọc các báo cáo vụ việc; Kỹ năng đọc các luật; Phỏng vấn khách hàng; Soạn thảo ý kiến pháp lý; Soạn thảo thư pháp lý; Soạn thảo văn bản bào chữa…

-  Tiêu chuẩn đăng ký

Là công chức đã được bổ nhiệm chính thức vào ngạch, Thông thạo tiếng Anh (có đủ trình độ để nghe giảng và thảo luận bằng tiếng Anh)

- Hồ sơ

+ Đơn xin đi học của công chức (ghi rõ số điện thoại, địa chỉ, email để liên hệ)

+ Công văn giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị

+ Bản đăng ký của VSTC

Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và yêu cầu của chương trình nêu trên, đề nghị đơn vị cử…..công chức tham gia khoá học trên. Công văn giới thiệu gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 22 tháng 5 năm 2008  để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Nhung, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ tại số máy 048231144. fax: 048431431).


File đính kèm