Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2008 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông báo số 86/TB-HVCT- HCQG ngày 31/3/2008 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tới các đơn vị, cụ thể như sau:

Năm 2008 Học viện Chính trị quốc gia thông báo tuyển sinh sau đại học.
a. Dự tuyển tiến sĩ:  13 chuyên ngành trong đó có Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.
 Điều kiện: có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành dự thi; có ít nhất một bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi công bố trên tạp chí khoa học và phải có ít nhất 02 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi.
b. Dự tuyển thạc sỹ: 17 chuyên ngành, trong đó có Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.
Điều kiện: có bằng tốt nghiệp đại học đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi; đã được xếp ngạch công chức đối với bằng tốt nghiệp loại khá trở lên. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 02 năm công tác kể từ khi tốt nghiệp.
c. Hình thức đào tạo: chính quy tập trung
Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
 Theo thông báo nêu trên, căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, nếu đơn vị có nhu cầu cử người đi học, đề nghị gửi công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 1 tháng 5 năm 2008 để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo bộ quyết định. Sau thời hạn nêu trên nếu đơn vị không có công văn cử người coi như đơn vị không có người dự tuyển.