Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết 5 năm Chương trình PBGDPL của Chính phủ từ năm 2003 đến năm 2007

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007.

Thời gian: Hội nghị làm việc trong một ngày, khai mạc: 8h00 ngày 25/4/2008.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc tế - phòng 201 nhà 7 tầng, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thành phần Hội nghị:

- Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo một số Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các tổ chức Đoàn thể;

          - Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

          - Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

          - Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đại diện các cơ quan Thông tấn, Báo chí, Phát thanh và Truyền hình Trung ương và địa phương.

(Chi tiết Giấy mời gửi UBND tỉnh, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đăng tải kèm theo dưới đây)