Bạn có biết ?

Sự kiện của ngày mai (thứ 7 ngày 29/3/2008 từ 8h đến 12h) tại trụ sở Bộ Tư pháp "giao lưu, đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ với đoàn viên, thanh niên cơ quan Bộ."

Bạn đã chuẩn bị gì cho sự kiện đó?

Bạn định đặt câu hỏi gì với Lãnh đạo Bộ? Đó là câu hỏi về truyền thống của Ngành? Định hướng phát triển của Ngành? Đó là vấn đề thu nhập? Nhà ở? Môi trường làm việc? Kinh nghiệm làm việc? Hay vấn đề nào khác?

Bạn có sẵn sàng trả lời các câu hỏi mà Lãnh đạo Bộ đặt ra với thanh niên?

Hay chuẩn bị và nhớ tham gia nhé!

Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp