Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023 của Lãnh đạo Bộ Tư pháp ( Đã hết hạn 23/11/2023 )

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023 về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch. quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Thông báo về việc bình chọn tác phẩm Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo LOGO, SLOGAN, Mô phỏng APP của Bộ pháp điển VN” ( Đã hết hạn 13/11/2023 )

Thực hiện Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng Ứng dụng điện tử Bộ pháp điển (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.