Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

03/08/2017
Thực hiện Kế hoạch số 1292/KH-UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, chiều ngày 20/7/2017, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Lãnh đạo UBND cấp huyện và Trưởng Phòng Tư pháp 12 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Để triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, 5 năm qua, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện các công tác như: tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ …qua đó góp phần vào việc phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương.
Trong thời gian từ ngày 02/7/2012 đến hết 31/3/2017. Trong thời gian này các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện được hơn 264.537 vụ việc vi phạm, ban hành hơn 270.559 quyết định xử phạt với số tiền phạt thu được hơn 335 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với 571 đối tượng.
Tại Hội nghị này đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; UBND cấp huyện…đã nêu ra và phân tích một số khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính ở một số lĩnh vực quản lý nhà nước, từ đó kiến nghị và đề xuất với cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định đó cho phù hợp với thực tiễn. 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn, góp phần không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quản lý hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng. Để làm tốt hơn nữa công tác xử lý vi phạm hành chính đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để mọi người dân hiểu và chấp hành; thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thi hành công vụ; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính thống nhất, đồng bộ, đúng quy định pháp luật; tích cực, chủ động rà soát các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung; xác định công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là một trong những nhiệm vụ thường xuyên được xây dựng trong chương trình công tác của các ngành, các cấp, từ đó tập trung các nguồn lực để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh./.
Nguyễn Quang Toản – Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương