UBND tỉnh Sóc Trăng thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính năm 2013 09/05/2013

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện  công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2013 và Kế hoạch liên tịch số 15/KHLN/TP-VP-NV-LĐTBXH-TTr-GDĐT, ngày 13/03/2013 của Sở Tư pháp - Văn phòng UBND tỉnh - Sở Nội vụ - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Thanh tra tỉnh - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Thêm cơ hội phục thiện cho người chưa thành niên vi phạm 06/05/2013

Với Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 năm nay, lần đầu tiên nước ta áp dụng các biện pháp thay thế XLVPHC đối với người chưa thành niên vi phạm. Nghĩa là, thay vì áp dụng các biện pháp xử phạt chính thức như cảnh cáo, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, các cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp nhắc nhở, giám sát tại gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục người chưa thành niên vi phạm. Dự thảo Nghị đinh quy định chi tiết về vấn đề này đang được Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện.

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo:  Có gom “sâm, nhung” vào với “rau, cá”? 06/05/2013

Để triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013), Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông kịch liệt phản đối phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định này và đã có văn bản đề nghị phải có một Nghị định riêng điều chỉnh việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo.

Sở Tư pháp Sóc Trăng tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 16/04/2013

Vừa qua, Sở Tư pháp Sóc Trăng đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho các đối tượng là Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện và công chức tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; Thanh tra viên của cấp huyện, cấp tỉnh và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Quảng Trị: Hội nghị phổ biển Luật xử lý vi phạm hành chính 12/04/2013

Sáng ngày 10/4/2013, Hội nghị phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính được tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Trị. Hội nghị là một trong những nội dung quan trọng của Quyết định 133/QĐ- UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Họp ban soạn thảo Nghị định Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp 09/04/2013

Sáng qua - 8/4, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ - Trưởng ban soạn thảo Nghị định Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đã chủ trì phiên họp của Ban soạn thảo để thống nhất về một số vấn đề của dự thảo Nghị định sau khi được thẩm định.

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp: Tổ chức vi phạm nộp phạt gấp đôi cá nhân 05/04/2013

Dự thảo Nghị định Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp được soạn thảo để thay thế cho Nghị định số 60/2009/NĐ-CP, Nghị định số 10/2009/NĐ-CP, Nghị định số 87/2001/NĐ-CP để bảo đảm các yêu cầu về tính hợp Hiến, hợp pháp, phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Luật chuyên ngành; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tư pháp trong tình hình mới.

Hội thảo hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu về quy trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 22/03/2013

Một trong những nội dung lớn, quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012 là phần quy định về các biện pháp xử lý hành chính (XLHC). Tuy nhiên, phần nội dung này tiếp tục phải được quy định, hướng dẫn chi tiết để Luật thực sự đi vào cuộc sống. Đây là đánh giá của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tại Hội thảo hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu về quy trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức vào ngày 21/3 trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” của UNDP.