STP Quảng Ninh tổ chức Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

22/05/2017
Sáng ngày 19/5, tại TP Hạ Long, Đảng ủy và cơ quan Sở Tư pháp đã tổ chức chương trình Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ”.
Tham dự Chương trình Tọa đàm có Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo và đại biểu các Ban xây dựng Đảng: Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Huỳnh Thị Mai Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Các Chi bộ, các Phòng thuộc Sở và các Phòng Tư pháp đã tham luận về các nội dung như: Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong công chức, viên chức ngành Tư pháp; Giải pháp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; Giải pháp về hoàn thiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; Công tác kiểm tra, giám sát để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên, công chức ngành Tư pháp; Vai trò của người đứng đầu cơ quan trong việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; phòng chống tham nhũng, lãng phí...
Các bài tham luận đã đề cập được cơ sở lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung, tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII và chủ đề công tác năm 2017 của Tỉnh để đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
Cũng tại buổi Tọa đàm, đồng chí Vũ Xuân Phú – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao chất lượng các tham luận tại Tọa đàm. Đồng chí cũng đề nghị ngành Tư pháp trong thời gian tới cần triển khai thực hiện việc rà soát các văn bản pháp luật về cơ chế chính sách nhằm ngăn chặn tham nhũng, ngăn chặn chủ nghĩa tư bản thân hữu; các nội dung, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp liên quan đến người dân cần thực hiện công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân. Nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Thay mặt cơ quan Sở Tư pháp, đồng chí Dương Thái Sơn – Giám đốc Sở đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí cũng mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, giải quyết công việc nhất là các công việc liên quan đến người dân phải tận tụy, nhiệt tình để góp phần nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI).
Nhân dịp này, Sở Tư pháp đã trao giấy khen cho 21 cán bộ, đảng viên, công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2017.
Vũ Mơ - Văn phòng Sở