Thứ trưởng Đinh Trung Tụng – Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp: “Phát hiện, nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

23/08/2011
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng – Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp: “Phát hiện, nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Triển khai phong trào thi đua của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam và Cục Công nghệ thông tin mở chuyên mục tuyên truyền “Ngành Tư pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ ngày 22/8/2001 đến ngày 3/2/2011. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết:

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua đã được triển khai tương đối bài bản, có hệ thống, có trọng tâm, trọng điểm trong cơ quan Bộ Tư pháp. Mỗi năm, Bộ Tư pháp đều phát động Cuộc vận động theo từng chủ đề. Chẳng hạn năm 2009, chủ đề là “Công chức Tư pháp chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng các yêu cầu đổi mới ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm 2010 có chủ đề “Công chức Tư pháp giữ gìn và phát huy truyền thống của Ngành "phụng công, thủ pháp, chí công vô tư", thực hành tư pháp gần dân, giúp dân, học dân, xây dựng đảng bộ trí tuệ, trong sạch, vững mạnh, kiên trì đẩy mạnh cải cách trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp”. 

Từ chủ đề chung của cơ quan Bộ, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động của Bộ đã chủ động xác định các nội dung, hình thức triển khai phù hợp với đặc thù của hoạt động tư pháp nói chung, đặc điểm của từng loại đơn vị như quản lý nhà nước, xây dựng pháp luật, sự nghiệp, nghiên cứu, đào tạo, báo chí, xuất bản… nên đã tạo được dấu ấn riêng của cơ quan Bộ, của Ngành. Nhờ vậy, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, không phô trương, không hình thức, góp phần quan trọng trong công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết một số kết quả tích cực mà việc thực hiện Cuộc vận động đã đem lại cho Bộ Tư pháp?

*. Có thể khẳng định, sau 4 năm (2007-2010) triển khai thực hiện Cuộc vận động, Bộ Tư pháp đã khắc phục những khó khăn và đạt được kết quả thiết thực. Đó là, tạo được sự chuyển biến về nhận thức trong đảng viên, cán bộ công chức, viên chức về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, từ đó tác động làm chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng công tác. Trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực; tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội theo truyền thống dân tộc đang ngày càng được phát huy.

Đó là, nâng cao ý thức xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ; các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, mất đoàn kết được làm sáng tỏ và xử lý kỷ luật nghiêm minh; ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết các công việc liên quan ngày càng tốt hơn… Đó cũng là các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều, mà Chuyên mục tuyên truyền lần này là một dịp để chúng ta tiếp tục phát hiện, nhân rộng hơn nữa.

PV:  Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy, Đảng ủy sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện những nội dung nào trong cơ quan Bộ Tư pháp, thưa Thứ trưởng?

*. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Đảng ủy Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể cũng như tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ Tư pháp sẽ đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, đồng thời nghiên cứu để xây dựng quy định về trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị, của cán bộ, đảng viên.

Không những thế, Đảng ủy cũng sẽ coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ và tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng nhiều hình thức khác nhau.

Mong rằng, các tin, bài trên chuyên mục “Ngành Tư pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ phản ánh được nhiều tấm gương người tốt việc tốt, nhiều gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để công tác tuyên truyền trong cơ quan Bộ Tư pháp ngày càng phong phú và sinh động.

* Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Thục Quyên