“Chính phủ là công bộc của dân” 19/05/2017

Ngày 19 tháng 9 năm 1945, trên Báo Cứu quốc số 46, với bút danh Chiến Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Chính phủ là công bộc của dân”. Theo Người, để Chính phủ được lòng dân thì Chính phủ phải là công bộc, thật sự công bộc của dân theo nghĩa là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), chúng ta cùng đọc lại, thấm thía và suy ngẫm về những lời dạy của Người.

Khối Nội chính tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 16/05/2017

Thực hiện Chị thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 28/3/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 12 / 5/2017 các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối Nội chính thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội thi này.

Hà Nam: Toạ đàm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 01/12/2016

Vừa qua, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tổ chức buổi tọa đàm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Lê Thị Liên, Tỉnh uỷ viên, Bí Thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng Bộ và toàn thể Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong đơn vi.

Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 23/11/2016

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh vừa ký ban hành Kế hoạch về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cục KSTTHC phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 14/09/2016

Thực hiện Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 747/KSTT-VP ngày 09 tháng 9 năm 2016 về phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Cục Kiểm soát TTHC giai đoạn 2016 -2020, sáng ngày 09 tháng 9 năm 2016, Cục Kiểm soát TTHC đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục Kiểm soát TTHC.

Chỉ thị số 05-CT/TƯ – Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 20/07/2016

Được Bộ Chính trị ban hành ngày 15/5/2016, nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TƯ nhằm bảo đảm thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng. Chỉ thị được ban hành trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI.

Cục Công tác phía Nam tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đồng Tháp 11/11/2015

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 và chỉ đạo của Chi bộ, ngày 08/11/2015, Cục Công tác phía Nam đã tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trao nhà tình thương tại Đồng Tháp. Tham dự chương trình có toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Công tác phía Nam và đại diện Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo cấp phòng của Sở Tư pháp Đồng Tháp.