Phát động cuộc thi Tìm hiểu về ngành Tư pháp Việt Nam

20/05/2015
Phát động cuộc thi Tìm hiểu về ngành Tư pháp Việt Nam
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015); Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV, và kỷ niệm 30 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2015), vừa qua, Báo Pháp luật Việt nam đã tổ chức Lễ công bố và phát động cuộc thi Tìm hiểu về ngành Tư pháp Việt Nam.

Cuộc thi nhằm khuyến khích bạn đọc Báo Pháp luật Việt Nam tìm hiểu và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, lịch sử phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam; giúp bạn đọc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp và các quan hệ khác với cơ quan tư pháp từ trung ương đến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Tư pháp Việt Nam.

Ban Tổ chức Cuộc thi là lãnh đạo các đơn vị và các chuyên gia uy tín đến từ Báo Pháp luật Việt Nam, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và Văn phòng Bộ Tư pháp.

Cuộc thi được tổ chức theo  hình thức thi trắc nghiệm trên ấn phẩm báo in và báo điện tử của Báo Pháp luật Việt Nam hứa hẹn là một cuộc thi rất hấp dẫn đối với độc giả của Báo. Định kỳ 4 tuần 1 lần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thực hiện việc bốc thăm trúng thưởng. Cuộc thi sẽ kéo dài trong 3 tháng, chia ba đợt bốc thăm, mỗi đợt bốc thăm có 05 giải, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, đợt 1 sẽ bốc thăm trúng thưởng vào ngày 15/6/2015, Phó Tổng biên tập thường trực Báo Pháp luật Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Đặng Ngọc Luyến cho biết, thời gian qua Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc thi được bạn đọc gần xa tham gia rất tích cực, gần đây nhất là cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, lần này với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, hy vọng cuộc thi Tìm hiểu về ngành Tư pháp Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Trước đó, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015); Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-BTP trong đó giao Báo Pháp luật Việt Nam và Viện Khoa học pháp lý cùng một số đơn vị thuộc Bộ phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Ngành Tư pháp, công tác tư pháp trên Báo Pháp luật Việt Nam.

                                                                         Thu Hằng

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về ngành Tư pháp Việt Nam
 Điều 1. Mục đích và ý nghĩa

 1. Cuộc thi tìm hiểu về ngành Tư pháp Việt Nam được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015); Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV, và kỷ niệm 30 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2015); khuyến khích bạn đọc Báo Pháp luật Việt Nam tìm hiểu và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trì, chức năng, nhiệm vụ, lịch sử phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam; giúp bạn đọc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp và các quan hệ khác với cơ quan tư pháp từ trung ương đến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Tư pháp Việt Nam.
 2. Việc tổ chức Cuộc thi nhằm tăng cường vai trò của Báo Pháp luật Việt Nam trong việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền về các mặt hoạt động của ngành Tư pháp.
 Điều 2. Đối tượng dự thi
 1. Bạn đọc Báo Pháp luật Việt Nam trong và ngoài nước, bao gồm bạn đọc báo in, báo điện tử.
 2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi.
 Điều 3. Hình thức tổ chức cuộc thi
 1. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ấn phẩm báo in và báo điện tử của Báo Pháp luật Việt Nam.
 2. Các câu hỏi, các tình huống pháp lý với các phương án trả lời kèm theo do Ban Tổ chức rút ra từ ngân hàng câu hỏi, được đăng tải trên ấn phẩm báo ngày của Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (http://baophapluat.vn). Người dự thi trả lời câu hỏi thi bằng việc lựa chọn đáp án đúng trong các đáp án mà Ban Tổ chức đưa ra trong câu hỏi thi.
 Điều 4. Cách thức tham gia cuộc thi
 1. Người dự thi lựa chọn phương án trả lời đã được đánh số theo chữ cái A, B, C, hoặc lựa chọn phương án trả lời “Đúng” hay “Sai” in kèm theo câu hỏi được đăng trên ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam. Sau khi trả lời câu hỏi và điền thông tin cá nhân của người dự thi trên phiếu dự thi, người dự thi cắt phiếu dự thi có câu hỏi có đáp án mà người dự thi đã trả lời, gửi về Ban Tổ chức theo đường bưu điện.
 2. Bài dự thi phải gửi qua đường bưu điện trước ngày cuối cùng nhận bài thi, căn cứ trên dấu Bưu điện. Ban Tổ chức không nhận bài dự thi bằng hình thức photocopy, chuyển fax hay thư điện tử. Bài dự thi không thực hiện đúng thể lệ sẽ bị Ban Tổ chức loại bỏ, không được đưa vào bốc thăm lựa chọn giải thưởng thưởng.
 3. Đối với việc dự thi bằng hình thức trả lời câu hỏi trên báo điện tử, người dự thi trả lời câu hỏi thi bằng cách đánh dấu trên câu trả lời đúng theo hướng dẫn thi trên Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.
 Điều 5. Cách thức lựa chọn giải thưởng
 1. Ban Thư ký cuộc thi lựa chọn các bài dự thi có câu trả lời đúng để đưa vào bốc thăm lựa chọn giải thưởng;
 2. Các câu trả lời đúng được đưa vào thùng bốc thăm trúng thưởng. Định kỳ 4 tuần 1 lần, Ban Tổ chức thực hiện việc bốc thăm lựa chọn giải thưởng cho bạn đọc.
 Điều 6. Giải thưởng
 Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho bạn đọc tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:
 1. Đợt 1: bốc thăm trúng thưởng ngày 15/6/2015, với 05 giải, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng;
 2. Đợt 2: Bốc thăm trúng thưởng ngày 15/7/2015, với 05 giải, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng;
 3. Đợt 3: Bốc thăm trúng thưởng ngày 15/8/2015, với 05 giải, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.
 Điều 7. Thời gian tổ chức và trao giải thưởng
 1. Cuộc thi tìm hiểu về ngành Tư pháp Việt Nam được tổ chức từ ngày 15/5/2015 đến ngày 15/8/2015.
 2. Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức trao giải cho người trúng thưởng hoặc gửi giải thưởng theo địa chỉ của người trúng giải.
                                                    BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


Copy tu HĐVTB