Dự án Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho đơn vị thuộc hệ thống thi hành án dân sự năm 2017
1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp
- Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: 04.62739595, số Fax: 04.62739630
2. Tên Gói thầu:
- Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017;
- Gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017;
- Gói thầu: Mua sắm máy quay Camera, Ti vi và đầu DVD cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017;
3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu:
- Quyết định số 593/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu
"Mua sắm máy tính xách tay cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017";
- Quyết định số 594/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu
"Mua sắm máy quay Camera, Ti vi và đầu DVD cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2017".