Dự án: Mua sắm tài sản khối Thi hành án dân sự địa phương năm 2010
1. Tên cơ quan: Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.
- Địa chỉ:  58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: (04).38489841 ; (04).62739607
2. Tên dự án: Mua sắm tài sản khối Thi hành án dân sự địa phương năm 2010.
3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác
4. Tên chủ đầu tư: Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.