Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu File
1067/QĐ-BTP 20/06/2023 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp năm 2023
3625/HĐPH 27/09/2022 Công văn Bộ Tư pháp Công văn đề nghị phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 tại cơ sở
1369/QĐ-BTP 17/06/2022 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp
3582/BTP-PBGDPL 11/10/2021 Công văn Công văn đề nghị phối hợp hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021
1211/QĐ-BTP 30/07/2021 Kế hoạch Bộ Tư pháp Quyết định Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư pháp
1986/QĐ-BTP 25/09/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp.
979/BTP-PBGDPL 19/03/2020 Công văn Bộ Tư pháp Công văn Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
2213/BTP-PBGDPL 17/06/2019 Công văn Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
1373/QĐ-BTP 17/06/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Bộ Tư pháp
3087/BTP-TĐKT 20/08/2018 Công văn Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể đối tượng, chỉ tiêu khen thưởng, tiêu chuẩn xét tặng cũng như hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích qua 05 năm triển khai Ngày Pháp luật.
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text