Cần Thơ: Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 09/11/2023

Ngày 8/11, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 - Chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương; Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên”; Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 09/11/2023

Ngày 08/11/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận mới về nhà nước và pháp luật trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 09/11/2023

Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập từ rất sớm và thể hiện ngày càng rõ hơn trong Hiến pháp năm 1946, Cương lĩnh 1991; đến Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ Đại hội VII chính thức xác định: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân, vì dân”. Cương lĩnh 2011 khẳng định "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo” là một trong tám đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến Đại hội XIII, Đảng ta lần đầu tiên đề ra nhiệm vụ “Nghiên cứu ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam...”. Do đó, hướng đến đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023 và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm học 2023-2024, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ngày 06/11/2023 tại Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Những vấn đề lý luận mới về nhà nước và pháp luật trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trung tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy, Ủy viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo. Đại tá, TS. Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội thảo.

Tuyên Quang: Tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 08/11/2023

Ngày 07/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; phổ biến, quán triệt các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bộ Quốc phòng khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng 08/11/2023

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2023, tối 6/11, tại Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Khai trương Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật quân sự, quốc phòng (QS, QP) và Giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật”.

“Phiên tòa giả định” cách làm sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật và phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên 07/11/2023

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, hôm qua (5/11), Chi đoàn TAND tỉnh Bạc Liêu, Chi đoàn Sở Tư pháp phối hợp cụm Chi đoàn Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Bạc Liêu, tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống ma túy cho hơn 200 đoàn viên, học sinh.
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text