Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của mọi người

11/11/2019
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của mọi người
Cập nhật : 10:19 8/11/2019
Kể từ năm 2013, ngày 9/11 hàng năm được chọn là Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm nâng cao nhận thực của toàn xã hội về vai trò của pháp luật trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trao đổi về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua./.
Nguồn: VOV2


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text