Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
Alternate Text
Trong công tác xây dựng đảng, công tác quản lý đảng viên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Thực hiện có hiệu quả công tác này không chỉ nâng cao chất lượng, phát huy đầy đủ trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức nêu gương của đảng viên, phòng ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước mà quan trọng hơn còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Chế độ. Nội dung công tác quản lý đảng viên rất rộng, trọng tâm là: i) Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống của đảng viên; ii) Kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo Điều lệ và các chức trách được tổ chức đảng giao ở các vị trí công tác; iii) Mối quan hệ với nhân dân, khả năng thu hút, tập hợp, vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị...
Alternate Text
Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.
Alternate Text
Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Vào lúc 12h 30 phút ngày 16/3/2016, Trưởng đoàn công tác của Việt Nam tham dự Phiên họp Hội đồng Các vấn đề chung và chính sách của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế tại Hà Lan - bà Phạm Hồ Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp- đã chính thức đệ trình Văn kiện Việt Nam xin gia nhập Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại (Công ước La Hay về Tống đạt giấy tờ).
Ngày 01 tháng 03 năm 2016, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (Dự án NLD), Vụ Pháp luật quốc tế đã phối hợp với Dự án NLD tổ chức Hội thảo về chia sẻ thông tin kết quả rà soát bước đầu pháp luật tư pháp quốc tế tập trung vào giao dịch thương mại và giới thiệu các quy định mới của phần thứ 5 Bộ luật dân sự 2015. Hội thảo do Ông Bạch Quốc An – Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp và Ông Isabeau Vilandre - Giám đốc thường trú dự án NLD đồng chủ trì. Bên cạnh đó, Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Bộ ngành: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công thương, Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học thương mại Hà Nội, Công ty Luật TNHH Vision, Công ty Luật Luật Allen Arthur Robinson và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Ngày 14/12/2015, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình đối tác tư pháp (JPP) tổ chức Lớp tập huấn về Công tác ủy thác tư pháp về dân sự. Lớp tập huấn nhằm mục đích giới thiệu tổng quan về Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước tống đạt); một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ Tư pháp và những nội dung mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 liên quan tới ủy thác tư pháp về dân sự ra nước ngoài và hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện ủy thác tư pháp với một số nước.
Alternate Text
Theo Thông báo số 21/2015/TB-LPQT ngày 15/7/2015 của Vụ Luật pháp và điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ca-dắc-xtan, ký tại Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2011, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2015. Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo cơ sở pháp lý cho hai nước trong hợp tác tương trợ tư pháp về dân sự; góp phần thúc đẩy thủ tục giải quyết các vụ việc phát sinh từ quan hệ dân sự, thương mại giữa công dân và pháp nhân hai nước nhanh chóng, thuận lợi, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Ca-dắc-xtan.
Ngày 6,7 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Vụ Pháp luật quốc tế đã phối hợp với Đại sứ quán Pháp tổ chức Hội thảo quốc tế về Công ước LaHay 1980 về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em và pháp luật tư pháp quốc tế. Hội thảo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt nam nhằm mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm của Pháp để có thêm thông tin phục vụ nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước LaHay về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em (Công ước) và đề xuất xây dựng Luật tư pháp quốc tế.
Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Pháp luật quốc tế đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt (Quyết định số 481/QĐ-BTP ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Pháp luật quốc tế), Vụ Pháp luật quốc tế được giao chủ trì thực hiện Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước La Hay về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2015. Trong thời gian 2 ngày 25-26 tháng 6 năm 2015, đại diện Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp đã tham dự Hội nghị Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của HCCH về Công ước về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em năm 1980 và Công ước bảo vệ trẻ em năm 1996 để học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm với các nước thành viên của hai Công ước nêu trên.
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text