Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Alternate Text

Sáng ngày 14/5, Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ tại Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Đinh Thế Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ dự và phát biểu tại Hội nghị.

 

Tích cực đấu tranh phòng chống, chống suy thoái

Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW cho biết, sau khi Chỉ thị số 03 triển khai đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng chống, chống suy thoái về tư trưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, trọng tâm là công tác chính trị tư tưởng đảng viên. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động nắm rõ các diễn biến tình hình tư tưởng của dư luận và định hướng thông tin, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tuyết đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Qua việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng lên; góp phần giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong Đảng bộ Khối, trọng tâm là xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chất lượng chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Cùng với đó việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày càng đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả hơn, từng bước khắc phục tính hình thức, bệnh thành tích.

Tại Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh nhận định, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là vấn đề vô cùng quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam để đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn trên con đường xã hội chủ nghĩa, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của Đảng ta, nhân dân ta, của người Việt Nam yêu nước. Chúng ta và các thế hệ sau mãi mãi giữ gìn, kiên định thừa kế, noi theo và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn và phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 trong 4 năm qua, đồng thời thắn thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ là, sự không đồng đều giữa các tổ chức đảng trong nỗ lực và kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, trong việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, trong sự nêu gương của người đứng đầu.

Nhất là, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa thực sự trở thành việc thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của một bộ phận đảng viên, cán bộ. Do đó, dẫn đến chất lượng công tác, chất lượng tham mưu, đề xất chính sách ở một vài cơ quan còn hạn chế, không sát thực tiễn, chưa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý chưa gương mẫu, thậm chí mắc sai phạm nghiêm trọng làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng…

Bám sát cơ sở để thực chất, không chạy theo thành tích

Vì vậy, trong thời gian tới, ông Đinh Thế Huynh đề nghị, các đảng viên, cán bộ trong các cơ quan, đơn vị của cần phải làm thật tốt công tác giáo dục tư tưởng, cụ thể và thiết thực, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Thông qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, đủ sức đảm đương nhiệm vụ.

Cùng với đó, các cơ quan phải bảm sát cơ sở, đề ra các giải pháp để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tiến hành đồng bộ, sáng tạo các giải pháp như: tuyên truyền giáo dục, hội thảo khoa học, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, đăng ký làm theo, phát động thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt; đặc biệt là sự nêu gương người đứng đầu.

Các đơn vị cần tiến hành thực chất, không chạy theo thành tích. Mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự là tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác, quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên đạt hiệu quả thiết thực./.

 

Diệu Phạm

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text