Nhiệt huyết, bền bỉ, sáng tạo là những dấu ấn với những ai đã từng làm việc với đồng chí Nông Thu Trang, một đảng viên trẻ của Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp.
Alternate Text
Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh qua những lời căn dặn của Người về Đảng và Đảng viên như sau:
Alternate Text
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 và chỉ đạo của Chi bộ, ngày 08/11/2015, Cục Công tác phía Nam đã tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trao nhà tình thương tại Đồng Tháp. Tham dự chương trình có toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Công tác phía Nam và đại diện Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo cấp phòng của Sở Tư pháp Đồng Tháp.
Alternate Text
Sáng ngày 14/5, Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ tại Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Đinh Thế Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ dự và phát biểu tại Hội nghị.
Alternate Text
Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời thơ ấu tên là Nguyễn Sinh Cung (trong một bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1954, Người ghi tên còn nhỏ của mình là Nguyễn Sinh Côn), tại quê ngoại là làng Hoàng Trù (còn gọi là làng Trùa), xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), trong một gia đình nhà Nho, nguồn gốc nông dân.
Alternate Text
Ngày 09/4/2015, Đảng bộ Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.
Alternate Text
Chiều ngày 11/03/2015, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến - Bí Thư Đảng ủy, Cục trưởng cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text