Cục Kế hoạch – Tài chính: Chi bộ Ngân sách – tài sản tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 29/9/2022, Chi bộ Ngân sách – tài sản trực thuộc Đảng bộ Cục Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tới tham dự và chỉ đạo đại hội có Đồng chí Phan Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính cùng tập thể các đồng chí Đảng ủy viên và bí thư các chi bộ thuộc Cục.

Chi bộ Ngân sách - tài sản được thành lập trên cơ sở Quyết định số 106-QĐ/ĐU ngày 29/4/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp thành lập Đảng bộ cơ sở Cục Kế hoạch - Tài chính và Quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 16/06/2021 của Đảng ủy Cục Kế hoạch - Tài chính thành lập Chi bộ ngân sách - tài sản, gồm 07 đảng viên.
Tại Đại hội, Chi bộ đã nghiêm túc tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Chi bộ kể từ khi thành lập đến nay. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ngân sách - tài sản mới được thành lập chưa được 02 năm nhưng đã chỉ đạo thực hiện khối lượng nhiệm vụ chính trị rất lớn trong lĩnh vực ngân sách và tài sản. Với khối lượng công việc rất bộn bề, số lượng đảng viên ít nhưng Chi bộ Ngân sách - tài sản đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự giác, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc.
Chi bộ đã kịp thời quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy, Lãnh đạo Cục để triển khai toàn diện các mặt công tác, bao gồm công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng. Chi bộ đã thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, đảm bảo tài chính và cơ sở vật chất cho các đơn vị chuyên môn của Bộ thực hiện nhiệm vụ, trong đó trọng tâm và nổi bật là tổ chức giao dự toán thu, chi và quyết toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định; thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ sở nhà, đất thuộc Bộ Tư pháp quản lý….; công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện, bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết trong Chi bộ.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và chỉ ra nguyên nhân đối với những vấn đề tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ đã phát biểu, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, thể hiện sâu sắc tính đảng và sức chiến đấu mạnh mẽ của các đảng viên thuộc Chi bộ. Phát biểu tại Đại hội, đại diện Đảng ủy Cục Kế hoạch - Tài chính cũng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được cũng như và chỉ đạo Chi bộ khắc phục các tồn tại đã chỉ ra để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.  
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, Đại hội đã bầu đồng chí Lê Thị Khánh Chi - Bí thư Chi bộ, đồng chí Dương Thị Hoài Thu - Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi bộ khóa mới quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Đại hội đã kêu gọi toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra./.
Chi bộ Ngân sách – tài sản
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text