Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng

Sáng nay - 30/9, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng uỷ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định, để triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả các mặt công tác xây dựng đảng, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhân tố có tính quyết định thành công là chất lượng đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ tham mưu công tác đảng, cả về kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ. Nội dung của Hội nghị ngày hôm nay là những vấn đề quan trọng, rất thiết thực và liên quan trực tiếp đến công việc hằng ngày của cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.
 
 
Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các đại biểu thực hiện tốt nội quy, kỷ luật, tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiên cứu kỹ tài liệu đã được cung cấp; đề nghị đồng chí Báo cáo viên ngoài việc cung cấp thông tin, truyền đạt các kỹ năng, nghiệp vụ cần dành thời lượng thỏa đáng để các học viên nêu ý kiến thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan. Ban Tổ chức, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cần quản lý, giám sát chặt chẽ thành phần, việc tuân thủ nội quy, kỷ luật Hội nghị và bảo đảm điều kiện tốt nhất cho Báo cáo viên và học viên; tổng hợp kiến nghị, đề xuất, phản ánh của Học viên với Ban Tổ chức, với Báo cáo viên để có giải pháp tháo gỡ, giải đáp kịp thời ngay tại Hội nghị.
Bộ trưởng yêu cầu, sau Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung đã được quán triệt, phổ biến tại Hội nghị hôm nay cho cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của đơn vị, của Đảng bộ, Chi bộ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
 
 
Tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống đã quán triệt một số điểm mới và nội dung cơ bản của Quy định số 69-QĐ-TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Theo đó, Quy định gồm 04 chương, 58 Điều. Đây là quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo đồng bộ, nhất quán với quy định của Đảng và pháp luật, nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.
Các điểm mới tập trung ở 03 nội dung chính: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước, xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.
 
 
Các đại biểu cũng được quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản và điểm mới của Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW ngày 30/6/2022 về việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW. Đồng thời cùng báo cáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.
 
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text