Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Họ và tên Nguyễn Nhân Thụy
Giới tính Nữ
Sinh ngày 04/01/2013
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện phụ sản Hà Nội
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Tổ 10, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Ngày thông báo

01/03/2017

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam