Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Họ và tên Nguyễn Duy Đức
Giới tính Nam
Sinh ngày 01/01/2016
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, TimeCity, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú Khu I, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Ngày thông báo

20/02/2017

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam