Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Họ và tên Ngô Thu Trang
Giới tính Nữ
Sinh ngày 01/04/1988
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Tự kinh doanh
Nơi thường trú P109, G2, Tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội
Ngày thông báo

05/01/2017

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam