Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Họ và tên Yeom Jun Oh
Giới tính Nam
Sinh ngày 21/06/2014
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Ấp Thạch Hiệp, xã Hòa Thạnh, huyện Tam BÌnh, tỉnh Vĩnh Long
Ngày thông báo

27/12/2016

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam