Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Lý Ngọc Vân
Giới tính Nữ
Sinh ngày 13/11/1995
CMND 025247390
Cấp Ngày 29/06/2010
Cấp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Đồng Nai
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
109/18 đường Thái Phiên, phường 02 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

22/11/2010
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam