Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Lý Hưng Phát
Giới tính Nam
Sinh ngày 28/03/2013
CMND 025247390
Cấp Ngày 29/06/2010
Cấp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
109/18 đường Thái Phiên, phường 02 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

22/11/2010
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam