Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giới tính Nữ
Sinh ngày 31/03/1979
CMND 022978284
Cấp Ngày 19/12/2005
Cấp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
171/22 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quân 1, TP Hồ Chí Minh.
Ngày thông báo

22/11/2010
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam