Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Vương Chí Nguyên
Giới tính Nam
Sinh ngày 06/12/1985
CMND 023865313
Cấp Ngày 28/03/2001
Cấp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Ngày thông báo

28/06/2011
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam