Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Tô Đức Luân
Giới tính Nam
Sinh ngày 22/05/1992
CMND 025043722
Cấp Ngày 02/03/2009
Cấp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
1158/38 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

28/06/2011
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam