Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Tô Đức Huy
Giới tính Nam
Sinh ngày 29/11/1998
CMND 96/1999
Cấp Ngày 18/03/1999
Cấp tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
1150/38 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày thông báo

28/06/2011
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam