Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Burden Elizabeth Grace
Giới tính Nữ
Sinh ngày 22/10/2010
CMND 1022/2010, quyển số 04/2010
Cấp Ngày 22/11/2010
Cấp tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
29/9 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày thông báo

03/10/2011
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam