Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Lê Thúy Anh
Giới tính Nữ
Sinh ngày 03/01/1990
CMND 025160886
Cấp Ngày 05/08/2009
Cấp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
29/9 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày thông báo

03/10/2011
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam