Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Nguyễn Thị Kim Chi
Giới tính Nữ
Sinh ngày 20/07/1970
CMND 024214076
Cấp Ngày 20/03/2007
Cấp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Khánh Hòa
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
476/9 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày thông báo

18/06/2012
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam