Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Lý Hưng An
Giới tính Nam
Sinh ngày 06/02/1997
CMND 32/97 quyển số 01
Cấp Ngày 22/02/1997
Cấp tại UBND phường 02, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Đồng Nai
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
109/18 đường Thái Phiên, phường 02. quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

17/07/2012
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam