Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Liao Ka Diệu
Giới tính Nam
Sinh ngày 08/08/1979
CMND 023338123
Cấp Ngày 18/06/2004
Cấp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
239 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

06/08/2012
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam